В сучасних умовах розвитку техніки та технологій вже неможливо уявити собі якісну вищу технічну освіту без всебічного використання сучасних систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання.  Як відомо, однією з найбільш потужних систем автоматизованого проектування на сьогоднішній день є система SOLIDWORKS, яка використовується на провідних машинобудівних підприємствах у світі для проектування виробів будь-якої складності та призначення.

Компанія SOFTICO за підтримки Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. на спеціальних умовах надала оновлення навчальних ліцензій SOLDIWORKS EDU 2020/2021 для Хмельницького національного університету.

Хмельницький національний університет  є першим закладом вищої освіти України, де було впроваджено використання програмного забезпечення SOLIDWORKS в освітніх цілях для підготовки майбутніх фахівців для машинобудівної галузі України.

“Оновлення навчальних ліцензій SOLIDWORKS відкриває ряд можливостей для студентів і викладачів науково-навчального центру «Системи автоматизованого проектування» Хмельницького національного університету” – керівник – проф. Харжевська В.О., зокрема:

  • Отримано оновлену ліцензію на 500 робочих місць системи SOLIDWORKS Education 2021-2022.
  • Спеціальні умови ліцензування передбачають передачу додатково 500 повнофункціональних ліцензій SOLIDWORKS Student Edition 2021-2022 для домашніх комп’ютерів студентів та викладачів.
  • Продовження можливості підключення студентів та викладачів до міжнародної освітньої платформи MySolidWorks, що включає велику кількість навчальних матеріалів.
  • Продовження повноважень університетського центру SOLIDWORKS з правом складання 12 типів офіційних сертифікаційних екзаменів SOLIDWORKS, результати яких визнаються в усьому світі.

Студенти Хмельницького національного університету, після проведення міжнародної сертифікації Certified SOLIDWORKS Associate.

Отримані університетом ліцензії на оновлення на систему SOLIDWORKS Education 2021-2022 дозволять продовжити впровадження сучасних передових технологій під час підготовки студентів університету, що дозволить не тільки організувати навчальний процес на якісно новому рівні, а також забезпечити міжнародну сертифікацію студентів і викладачів, розширити співпрацю з промисловістю, і закріпити статус Хмельницького національного університету, як одного з лідерів серед ЗВО України щодо впровадження таких технологій.

З питань придбання рішень SOLIDWORKS звертайтеся до наших фахівців +380 (44) 383 4410 або sales@softico.ua