Існує безліч способів візуалізації даних, але як дізнатися, який з них вибрати?

Нижче представлений перелік можливих візуалізацій, придатних для відображення певного виду показників. Виберіть одну з категорій, щоб познайомитися з можливими варіантами зображень та вибрати найбільш вдалий.

Цей список не є вичерпним, однак виступає непоганою відправною точкою для створення інформативних та інтуїтивно зрозумілих візуалізацій.

Дана категорія дозволяє зобразити відхилення показника від обраної метрики, та візуалізувати порядок і величину дисперсії значень. Значенням базової лінії найчастіше виступає 0, однак це може бути і середнє значення або обрана константа. Дані візуалізації також зручно використовувати в анкетах, щоб подивитися розподіл даних між декількома варіантами відповідей.

Приклади використання:

Прибутковість / збитковість за категоріями, розподіл відповідей респондентів між можливими варіантами

Типи діаграм

Стовпці, що розходяться

(bar-diverging)

Мультиваріантна діаграма розкиду

(bar-diverging-stacked)

Діаграма розкиду

(spine-chart)

Біржова діаграма

(line-surplus-deficit-filled)

Стандартна діаграма, яка відображає відхилення значень різних категорій від обраного контрольного значення.

Ідеально підходить для представлення результатів опитування з декількома варіантами відповідей (наприклад, не згоден, нейтральний, згоден).

Відображає розподіл значення показника між підкатегоріями (наприклад, чоловік / жінка).

Затемнена область цих графіків дозволяє швидко оцінити динаміку показників. Найчастіше на графік додають довірчі інтервали.

Графіки кореляції використовуються для визначення взаємозв’язку між двома і більше змінними.

Приклади використання

Залежність зарплати співробітників від їх статі, зв’язок обсягу продажу і рівня прибутку.

Типи діаграм

Графік розсіювання
(scatterplot)
Діаграма з декількома осями
(line-column)
Точкова діаграма, об’єднана лініями
(scatterplot-connected)
Бульбашкова діаграма
(Bubble)
Теплова карта
(XY-Heatmap)

Класичний спосіб демонстрації зв’язку між двома змінними, кожна з яких має свою вісь.

Дозволяє показати зв’язок між кількома показниками на одному графіку при об’єднуючому параметрі по осі Х

Зазвичай використовується, щоб показати, як відносини між двома змінними змінювалися протягом часу.

Дає можливість порівняння точок по 3 різних змінних. Де третя змінна визначає розмір кіл.

Зручно використовувати для відображення взаємозв’язку між двома категоріями даних.

Дана категорія діаграм дозволяє вловити тенденцію зміни показників у часі.

Приклади використання

Зміна ціни акцій, тимчасові ряди по різних економічних показниках

Типи діаграм

Лінійний графік

(line)

Стовпчаста діаграма

(column-timeline)

Комбінована діаграма

(column-line-timeline)

Свічкова діаграма / Японські свічки

(stock-price)

Стандартний спосіб показати тимчасовий ряд, що змінюється. Якщо частина даних відсутня, рекомендується вибрати точковий графік.

Ще один класичний варіант відображення змін в часі.

Хороший спосіб показати співвідношення різних показників по об’єднуючому параметру на осі X

Дані діаграми використовують для відображення біржових котирувань акцій, цін на сировину. Крайні точки фіксують курс відкриття / закриття і максимум / мінімум кожного дня.

Діаграма з областями

(area)

Лінійний графік з розсіюванням

(fan)

Поєднана точкова діаграма

(scatterplot-line-timeline)

Градієнт значень на календарі

(calendar-heatmap

Діаграми з областями підкреслюють величину зміни в динаміці за часом і можуть використовуватися для залучення уваги до загального значення в рамках тренду.

Найчастіше використовується при прогнозуванні. При якому ступінь дисперсії значень залежить від обраного довірчого інтервалу.

Хороший спосіб показати дані, що змінюються для двох змінних щоразу, коли існує відносно чітка схема прогресування.

Відмінний спосіб відображення тимчасових шаблонів (щодня, щотижня, щомісяця) за рахунок демонстрації точності в кількості.

Діаграма Ганта

(priestley timeline)

Кругова тимчасова шкала

(circles-timeline)

Сейсмограма

(seismogram)

Незамінний інструмент для планування і управління завданнями. Інтуїтивно зрозуміла послідовність і терміни виконання.

Підходить для відображення дискретних значень різного розміру по декількох категоріях (наприклад, землетрусу по континентах).

Ще одна альтернатива кругової шкали часу для показу серій, в яких є великі відмінності в даних.

Використовується, коли позиція елемента в упорядкованому списку важливіша, ніж його абсолютне або відносне значення.

Приклади використання:

Прибутковість за окремими напрямами компанії, рейтинг брендів на ринку за показниками лояльності та залучення

Типи діаграм

Лінійчата діаграма

(bar-ordered)

Стовпчаста діаграма

(column-ordered)

Бульбашкова діаграма

(symbol-proportional-ordered)

Діаграма розсіювання на лінії

(dot-plot-strip)

Показує відмінності між елементами в одній або декількох категоріях. Набагато вдаліше відображають ряди значень при сортуванні по порядку.

Застосовуються для порівняння даних між категоріями.

Дозволяє порівняти і ранжувати окремі елементи в трьох вимірах даних.

Точки, розташовані по порядку на смузі, – ефективний спосіб ранжування значень по декількох категоріях.

Похила діаграма

(slope)

Чупа-чупс діаграма

(lollipop-h)

Чупа-чупс діаграма

(lollipop-v)

Ідеально підходить для демонстрації стану «до» і «після» впливу фактора за різними категоріями.

Діаграма Lollipop дозволяє зробити акцент на будь-яких значущих точках даних, на які ви хочете звернути увагу.

Діаграми Lollipop привертають більше уваги до значення даних, ніж стандартні стовпці, а також можуть ефективно показувати рейтинг.

Дана категорія графіків дозволяє оцінити придатність інформації для аналізу. Оцінити однорідність вибірки, форму розподілу, виявити значення, які кардинально спотворюють результати обчислень.

Приклади використання

Розподіл доходів, розподіл населення (за віком / статтю), кількість співробітників компанії в декількох вікових групах.

Типи діаграм

Гістограма розподілу частот

(histogram)

Ящик з вусами

(boxplot)

Віолончель

(violin)

Популяційна піраміда

(population-pyramis)

Стандартний спосіб показати статистичний розподіл, де кожен стовпець спирається на конкретне значення ознаки або розрядний інтервал. А висота стовпчика пропорційна частоті відповідного значення.

Графік використовують для оцінки розподілу даних у вибірці. Він компактно відображає ключові моменти в одній діаграмі – діапазон, квартили, середнє значення і викиди.

Схожий на блокову діаграму, але більш ефективний для складних розподілів (дані, які не можна підсумувати за допомогою простого середнього).

Стандартний спосіб відображення розподілу значень за віком і статтю серед населення.

Діаграма розсіювання на лінії

(dot-plot-strip)

Гантельна діаграма

(Dumbell-chart)

Штрих-код

(barcode)

Графік з накопиченням

(cumulative-curve)

Добре підходить для відображення розподілу значень за кількома групами даних.

Інструмент показує розкид даних та скупчення значень в певних областях, якщо такі є.

Відмінний спосіб показати зміну даних між двома моментами часу, станами або різницю між двома групами.

Подібно до точкових смуг, які хороші для відображення всіх даних в таблиці, вони найкраще працюють при виділенні окремих значень.

Хороший спосіб показати, наскільки рівномірним є розподіл: вісь Y завжди накопичувальна частота, вісь X – завжди міра.

Дана категорія діаграм дозволяє проаналізувати структуру даних.

Приклади використання

Структура доходів, поділу даних на кластери за обраними ознаками.

Типи діаграм

Вертикальний стек

(column-stacked)

Горизонтальний стек

(bar-stacked-proportional)

Кругова діаграма

(pie)

Кільцева діаграма

(doughnut)

Простий спосіб показати взаємозв’язок «частина-до-цілого». Не зручний, коли числа категорій багато і частка кожної незначна.

Хороший спосіб показати розмір і пропорцію даних одночасно.

Найпоширеніший спосіб відображення даних по частинах, але майте на увазі, що складно точно порівняти розмір сегментів.

Аналогічно круговій діаграмі, але центр може бути хорошим способом звільнити місце для включення додаткової інформації про дані (наприклад, разом).

Дерево

(treemap)

Кластеризація

(Voronoi)

Сонячні промені

(sunburst)

Арочна

(arc)

Використовуйте для ієрархічних відносин частин до цілого; може складно читатися, якщо включити багато маленьких сегментів.

Спосіб розбиття множини даних на групи об’єктів зі схожими властивостями.

Застосовується при порівнянні розміру груп з дослідженням ієрархічних зв’язків.

Показує відсоток від максимальної кількості, яка займає одне із значень в наборі даних, у вигляді частково закрашеного кільця.

Сіткова діаграма

(gridplot)

Кола Ейлера – Венна

(Venn)

Каскадна діаграма

(Waterfall)

Добре підходить для відображення інформації в %. Один з варіантів візуалізації: сітка 10 * 10, де кожен осередок 1% інформації.

Зазвичай використовується для схематичного уявлення відносин декількох підмножин універсальної множини.

Каскадна діаграма зазвичай використовується для розуміння, як на підсумкове значення вплинув ряд проміжних позитивних і негативних факторів.

Дана категорія графіків дозволяє продемонструвати, як дані співвідносяться один з одним.

Приклади використання

Порівняння факту виконання товарообігу з цільовим значенням, порівняння прибутковості напрямку за періодами.

Типи діаграм

Стовпчаста діаграма

(Column)

Лінійчата діаграма

(Bar)

Стовпчаста діаграма

(column-grouped)

Лінійчата діаграма

(bar-grouped)

Найбільш універсальний спосіб порівняння категорій або груп даних.

Показує відмінності між елементами в одній або декількох категоріях. Набагато вдаліше відображають ряди значень при сортуванні по порядку.

Дозволяє порівняти між собою кілька категорій по додатковому критерію (в т.ч. часу).

Дозволяє порівняти між собою кілька категорій по додатковому критерію. Якщо критеріїв для порівняння більше 2, візуалізація може бути перевантажена.

Горизонтальний стек

(bar-stacked-proportional)

Бульбашкова діаграма

(symbol-proportional)

Піктограма

(isotope (pictogram)

Чупа-чупс діаграма

(lollipop-h)

Хороший спосіб показати розмір і пропорцію даних одночасно.

Дозволяє порівняти і ранжувати окремі елементи за трьома видами показників.

Відмінне візуальне рішення. Рекомендується використовувати тільки з цілими числами.

Діаграма Lollipop дозволяє зробити акцент на будь-яких значущих точках даних, на які ви хочете звернути увагу.

Чупа-чупс діаграма

(lollipop-v)

Пелюсткова діаграма

(Radar)

Діаграма з паралельними координатами

(Parallel coordinates)

Діаграма шкала

(Bullet chart)

Діаграми Lollipop привертають більше уваги до значення даних, ніж стандартні стовпці, а також можуть ефективно показувати рейтинг.

Цей тип діаграм дозволяє представляти дані на двомірному графіку, де кожній із змінних відповідає окремий промінь.

Основна її перевага – легкість концентрації уваги на обираних користувачем категоріях при збереженні можливості зіставлення їх з іншими.

Компактний графік для план-факт порівняння. Призначений для відображення цілої низки значень за обраним показником.

Картограми і картодіаграми застосовуються для зображення географічної характеристики досліджуваних явищ. Вони показують локалізацію досліджуваного явища, його інтенсивність на певній території.

Приклади використання:

Щільність населення по регіонах, розташування природних ресурсів, локалізація та вплив стихійних лих

Типи діаграм

Фонова картограма / Хороплет

(basic-choropleth)

Кругова картодіаграма

(proportional-symbol)

Потоки

(flow)

Контурні карти

(contour)

Стандартний метод розміщення даних на карті. Коли кожна територія отримує свій колірний індикатор в залежності від значення обраного показника.

Використовуються для наочного порівняння значення показника між різними територіальними одиницями.

Застосовується для відображення переміщення обраного об’єкта на карті.

Використання колірних шкал на контурних картах дозволяє швидко ідентифікувати області з однаковим діапазоном значень.

Згладжена картограма

(equalised-cartogram)

Масштабна картограма

(scaled-cartogram-value)

Точкова картограма

(dot-density)

Теплова карта

(heat-map)

Перетворення кожного блоку на карті в звичайну і однакового розміру форму – добре для подання регіонів голосування з рівною часткою.

На таких картах розмір кожної території збільшується або зменшується пропорційно значенням обраного показника.

Використовується для відображення місця розташування окремих об’єктів.

Дозволяє відобразити на карті щільність або частоту прояву певної ознаки за допомогою кольорової шкали з різною інтенсивністю.

Головна мета таких діаграм – продемонструвати, як кожен процес впливає на результуюче значення, виявити відносини між цими процесами. Визначити інтенсивність руху між двома або більше станами.

Приклади використання

Рух грошових коштів, демографічні потоки

Типи діаграм

Санкей діаграма

(Sankey)

Каскадна діаграма

(Waterfall)

Кругова діаграма зв’язків

(chord)

Лінійна діаграма зв’язків

(network)

Діаграма Санкей наочно ілюструє будь-які бізнес-процеси в динаміці: навантаження, пропускну здатність, ефективність, відображає взаємозв’язки та їх силу, внесок в загальний потік.

Каскадна діаграма зазвичай використовується для розуміння, як на підсумкове значення вплинув ряд проміжних позитивних і негативних факторів.

Складна, але потужна діаграма, яка може ілюструвати двосторонні зв’язки в матриці.

Використовується для відображення взаємозв’язків об’єктів зі складною ієрархічною структурою.

Джерело FT Interactive Dev Guide

Tableau Software розробляє революційні продукти, які змінюють спосіб використання даних.

Якщо у Вас залишилися питання, звертайтеся до наших фахівців +380 (44) 383 4410 або data@softico.ua