Розвиток технологій і постійна загроза інформаційній безпеці обумовлюють необхідність пошуку все більш ефективних засобів захисту. Цей процес стимулював появу двох ключових компонентів – систем управління подіями та інформацією безпеки і систем автоматизації реагування на загрози. Вони стали важливими інструментами для організацій у боротьбі з різноманітними загрозами.

З метою надання глибшого розуміння цих інструментів, ми пропонуємо детальний огляд функціоналу SIEM (Security Information and Event Management) і SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) систем. У цій статті ми розглянемо основні характеристики кожної з них, визначимо їх відмінності та схожості, а також проаналізуємо, як ці дві системи спільно працюють для забезпечення надійного захисту інформації та виявлення інцидентів безпеки.

Що ж таке SIEM і чому важливо зрозуміти його роль?

SIEM (системи управління інцидентами та подіями безпеки) – це потужні інструменти для збору та аналізу логів – записів про події, що виникають в різних системах та програмах. Ці системи здатні зберігати величезну кількість інформації з різних джерел, надаючи можливість ефективного пошуку необхідних даних. Головною метою SIEM є виявлення потенційних загроз кібербезпеці в реальному часі, щоб оперативно реагувати на них, розслідувати інциденти та підготовляти звіти.

Які джерела інформації обробляють SIEM системи?

Сучасні SIEM системи можуть збирати логи з різних джерел, включаючи робочі станції, сервери, мережеве обладнання, хмарні рішення, програми та інші IT-системи, які здійснюють логування подій. Розмір зібраної інформації може бути дуже великим. Наприклад, операційні системи Windows можуть створювати від декількох сотень до мільйонів подій за день.

SIEM системи – це більше, ніж просто збір логів

Можливість централізованого збору логів існує і в простіших рішеннях, таких як механізм пересилання логів в ОС Windows або використання спеціальних рішень для централізованого зберігання логів, наприклад, NxLog. Однак SIEM системи вирізняються можливістю аналізу отриманої інформації. Вони здатні швидко аналізувати велику кількість даних, виявляти події та інциденти безпеки і надавати інформацію користувачам. Крім того, вони здатні виявляти зв’язки між подіями в рамках інформаційної системи, допомагаючи виявити підозрілі залежності.

Додатково SIEM системи надають аналітичні інструменти, які допомагають візуалізувати зібрані дані у вигляді графіків та таблиць, сприяючи більш глибокому розумінню стану кібербезпеки.

Які переваги приносить використання SIEM систем?

SIEM системи особливо корисні для підприємств з великою інформаційною інфраструктурою, де важко відстежувати всі події. Вони надають спеціалістам з кібербезпеки чітку картину того, що відбувається в різних частинах інформаційної системи. Це полегшує роботу експертів і підвищує загальний рівень захисту IT інфраструктури.

Завершивши обговорення SIEM (систем управління інцидентами та подіями безпеки), давайте перейдемо до другого аспекту еволюції кібербезпеки – SOAR (Security Orchestration Automation and Response). SOAR не лише доповнює можливості SIEM, але і розширює їх, надаючи більше автоматизації та інтеграції в процесах захисту і реагування на кіберзагрози. Розглянемо SOAR більш детально і розкриємо, як ця система сприяє вдосконаленню кібербезпеки організації.

Отже SOAR (Security Orchestration Automation and Response) – це набір важливих сервісів та інструментів, спрямованих на автоматизацію та оптимізацію процесів запобігання кібератакам та реагування на них. SOAR, як можна здогадатися зі скорочення, складається із трьох ключових компонентів, які спільно працюють для підвищення рівня кібербезпеки.

Security Orchestration: Цей компонент надає можливість інтегрувати різноманітні інструменти кібербезпеки, такі як антивіруси, мережеві екрани, сканери вразливостей, системи виявлення вторгнень та інші. Поєднуючи ці засоби, SOAR забезпечує централізований збір їх даних для аналізу та виявлення загроз, а також дозволяє краще керувати інфраструктурою кіберзахисту. Проте важливо враховувати, що ця інтеграція може призвести до збільшення обсягу обробки даних та інцидентів.

Security Automation (Автоматизація кібербезпеки): Цей компонент спрямований на автоматизацію рутинних завдань у сфері кібербезпеки. Завдання, які раніше виконувалися аналітиками вручну, такі як сканування вразливостей та аналіз логів, стандартизуються і виконуються автоматично за допомогою SOAR рішень. Це допомагає зменшити навантаження на персонал та прискорює реакцію на загрози.

Security Response (Відповідь на кіберзагрози): Компонент Security Response забезпечує аналітикам єдиний інтерфейс для планування, керування, моніторингу та звітності щодо дій, вжитих після виявлення інцидентів безпеки. Це полегшує взаємодію між різними командами спеціалістів та сприяє кращому контролю та аналізу подій.

Важливо відзначити, що SOAR рішення обмежуються функціональністю інтегрованих засобів кіберзахисту, якими можна віддалено керувати. Взаємодія із інтегрованими продуктами здійснюється через API інтерфейси, і доступні можливості залежать від механізмів керування самого інтегрованого продукту.

Підсумовуючи, SOAR – це потужний інструмент для об’єднання засобів кіберзахисту в одному рішенні, автоматизації процесів захисту та реагування на загрози, а також централізованого керування та аналізу подій, що виникають у випадку інцидентів безпеки. Завдяки SOAR, організації можуть підвищити ефективність своїх заходів з кібербезпеки та забезпечити кращу захищеність своєї IT інфраструктури.

Кому ж необхідні SIEM та SOAR системи?

Зазвичай коли мова йде про SIEM і SOAR системи вважається що вони потрібні виключно великим компанія та підприємствам, але це не зовсім так. Як вже було розглянуто доцільність використання SIEM системи залежить від розмірів інформаційної системи та складності аналізу подій безпеки всередині неї. SOAR системи у свою чергу потрібні у ситуації коли для забезпечення безпеки не малої інформаційної системи використовується багато різних інструментів і є необхідність їх об’єднання з метою кращого управління. Тож необхідність у цих системах постає не від умовної величини самого підприємства, а у першу чергу від величини інформаційної системи що потребує захисту.

Зі стрімким розвитком і впровадженням інформаційних технологій малі та середні бізнеси у світі все частіше стикаються з кібератаками.

По даним Embroker (https://www.embroker.com/blog/cyber-attack-statistics/) 43% кібератак у світі були націлені на малі та середні бізнеси. В разі успіху кібератаки будь яке підприємство, в залежності від інтегрованості ІТ інфраструктури у власні бізнес процеси, може понести серйозні збитки, як фінансові так і репутаційні.

Разом із цим зберігається інша тенденція – дефіцит спеціалістів з кібербезпеки. За даними Cyber Ventures(https://cybersecurityventures.com/jobs/) у світі зберігається дефіцит спеціалістів на рівні 3,5 мільйонів.

ІТ інфраструктури середніх підприємств розвиваються і, як правило, збільшуються разом з розширенням бізнесу, та появою нових технологій. Чим більша інфраструктура тим більше спеціалістів кібербезпеки необхідно для забезпечення безпеки її функціонування. Функціонал SIEM полегшує роботу спеціалістів кібербезпеки водночас значно збільшуючи ефективність їх роботи, що дозволяє компенсувати нестачу кадрів.

Порівняння SIEM та SOAR систем: Як вони співпрацюють для забезпечення кібербезпеки

SIEM та SOAR на перший погляд можуть здаватися схожими за своїм функціоналом, але насправді вони виконують різні завдання та доповнюють одне одного, створюючи більш комплексний підхід до кібербезпеки.

SIEM системи спеціалізуються на централізованому зборі та аналізі логів з різних джерел, включаючи робочі станції, сервери, мережеве обладнання та програмне забезпечення. Вони дозволяють виявляти загрози у реальному часі та створювати звіти на основі цієї інформації.

SOAR системи, з іншого боку, об’єднують різні засоби захисту для спрощення аналізу та керування інцидентами, що були виявлені. Вони надають можливість автоматизувати багато процесів захисту та реагування на загрози, зменшуючи навантаження на аналітиків та сприяючи оперативному реагуванню на інциденти.

Обидві системи допомагають підвищити рівень кібербезпеки ІТ інфраструктури та компенсувати нестачу спеціалістів у сфері безпеки.

Коли SIEM та SOAR системи працюють разом, вони доповнюють сильні та компенсують слабкі сторони одне одного. SIEM забезпечує централізований збір і аналіз даних, в той час як SOAR надає автоматизацію та координацію дій у разі інцидентів. Вони створюють більш комплексний підхід до кібербезпеки, допомагаючи організаціям ефективно захищати свою інформаційну інфраструктуру.

Сучасні SIEM та SOAR системи стають необхідними інструментами для забезпечення безпеки в динамічному світі кіберзагроз. Вони доповнюють одне одного і спільно створюють надійний захист від сучасних кібератак, допомагаючи організаціям бути кроком попереду потенційних загроз.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою sales@softico.ua або за телефоном +380 (44) 383 4410.